http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_20170221_122305.jpg

V úterý 21. února odpoledne se k nám do školy sjeli ředitelé a výchovní poradci ze 7 okolních škol, abychom společně absolvovali metodické setkání s pracovnicemi Speciálně pedagogického centra  v Litoměřicích PhDr. Václavou Tomickou, Ph. D. a Mgr. Oluší Hájkovou. …

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0027.jpg

V soutěži ve šplhu po tyči to bylo super. Šplhali jsme dvakrát a soutěžila 1. – 5. třída, celkem se zúčastnilo 33 dětí. Všichni se snažili a byli dobří. Většinou vyšplhali až nahoru. Všichni také dostali malou odměnu za snahu. …

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_0007.jpg

GYMLOVO 4U je soutěž, kterou každoročně připravuje Gymnázium Lovosice pro žáky 7.- 9. tříd základních škol na Litoměřicku. 2. února 2017 se této soutěže zúčastnilo několik trojčlenných družstev naší školy po úspěšně složeném vstupním testu. A dojmy? Dne 2. února …

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/02/fsd.jpg

Ve čtvrtek 26. ledna se naše škola zúčastnila okresního kola v přehazované pro žákyně 6. a 7. ročníku. Zúčastnilo se 11 škol, které se rozdělily do tří skupin (A,B,C). Naše sestava byla: Libča Havlová, Sára Helisová, Marťa Horová, Verča Gutwirtová, Káťa …

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 V TŘEBENICÍCH

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/02/P1210208.jpg

Naše škola se letos již tradičně zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Diecézní charita Litoměřice. Cílem sbírky je pomoci potřebným v místě, kde se koleduje. Výtěžek letošní sbírky pomůže například nákupem kojenecké výživy pro azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou, …

 

PROJEKTOVÝ DEN SE SPOLEČNOSTÍ ADRA V 7. ROČNÍKU – 20. 1. 2017: SKUTEČNÁ CENA POTRAVIN

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/01/IMG_0032.jpg

V průběhu workshopu jsme se zamýšleli nad aktuálním problémem, který se dotýká každého z nás. Diskutovali jsme, sehráli jsme vlastní scénky ve skupinách pro zbytek třídy. A hlavně jsme hledali řešení. Co jsme se dozvěděli? Na světě je asi miliarda …

 

Projektové vyučování ve 3. ročníku

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/01/df.jpg

V rámci projektových hodin ,, Normální je nekouřit“ a ,,Zdravé zuby“ žáci 3. ročníků vypracovali plakáty s potravinovou pyramidou, s umístěním nejdůležitějších vnitřních orgánů a s postavením zubů. Zhlédli výukové video s Hurvínkem a na interaktivní tabuli vyplnili test o …

 

Přijímací zkoušky nanečisto

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/01/sf.jpg

V pondělí 16. 1. se naši deváťáci vžili do pocitů, které mohou mít při psaní povinných přijímacích zkoušek. Ti žáci, kteří plánují studovat na maturitních oborech, budou nově od tohoto školního roku skládat zkoušku z českého jazyka a matematiky. Ilustrační testy z …

 

Kamarádství přes hranice

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/01/iut.jpg

Vzkaz z facebooku z akce ,,Kamarádství přes hranice“: Kluci a jejich učitelka Liese posílají obrovský belgický dík za pomoc s jejich projektem o EU! Z ČR jim dorazilo přes 1200 pohledů a balíčků s českými suvenýry a knížkami. Dopis poslal …

 

Projekt Kouzelný svět pohádek – 6. třída

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2017/01/ri.jpg

V listopadu jsme začali probírat pohádky. Byla to zábava. Dělali jsme spoustu věcí, třeba jsme měli na lavicích knížky pohádek a hledali jsme autora a ilustrátora. S paní učitelkou jsme se pokusili dokreslovat pár postav z pohádek, abychom si vyzkoušeli, …